Impressum

Puni naziv tvrtke: BUDIMIR d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluga
Skračeni naziv tvrtke: Pansion Budimir
Sjedište: Otokara Keršovanija 38, 31400 Đakovo
Ured: Nikole Tesle 90a, 31400 Đakovo
OIB: 44379726333
MBS: 030090834
Matični broj: 02182840
IBAN: HR5823600001102379979 Banka?
Direktor: Stjepan Budimir
Temeljni kapital: 706.000,00 kuna
Web stranica: pansion-budimir.hr
Radno vrijeme: 0.00 – 24.00 H
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod poslovnim brojem Tt-07/265-2